Forside

Velkommen til KulturTolk:

KulturTolk er freelance tolk og kulturformidler inden for sprogene farsi og dansk.

Målsætning:

o At yde professionel tolkebistand
o At fremme integrationen af flygtninge og indvandrere som kulturformidler og brobygger mellem to kulturer

Kulturtolk tilbyder:

o Tolkning
o Kulturformidling
o Integrationsarbejde
o Kontaktpersonopgaver
o Støttepersonopgaver

Målgruppe: Flygtninge og indvandrere fra Iran, Afghanistan og andre farsi-talende lande.

Samarbejdspartnere

o Kommunale og regionale institutioner og Skoler
o Praktiserende- og speciallæger og Psykiatrien og Psykologer og Sygehuse
o Private virksomheder
o Politiet og Advokater
o Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp

KulturTolk
Christian Saket