Honorar

Honorar for tolkning og konsulentbistand følger Justitsministeriets vejledende cirkulæreskrivelse vedrørende honorering af tolkebistand.
Hverdage fra kl. 08.00 til 17.00 beregnes normal takst pr. påbegyndte time.
Fra kl. 17.00 til kl. 08.00 samt lørdag, søndag og helligdage honoreres med dobbelttakst pr. påbegyndte time. Dette gør sig dog ikke gældende for transport, der forbliver uændret.
Kulturtolk har særlige priser ved indgåelse af kontinuerligt samarbejde og ved telefontolkninger. Ring for nærmere oplysning.
Timeprisen for telefoniske og fysiske tolkninger er den samme.
Skriftlige oversættelser beregnes i timer, og prisen er den samme som ved tolkninger.
Vederlaget for transporttid følger Justitsministeriets vejledende cirkulæreskrivelse vedrørende honorering af tolkebistand.
Transportomkostninger godtgøres med Told og Skattestyrelsens satser.
Sker transporten med offentlige transportmidler faktureres billetudgiften.
Det er den bestilte tolketid samt evt. overskridelser af denne, der bliver faktureret.
Aflysning af aftaler skal ske senest 24 timer før opgavens start. Ved for sen aflysning fakturerer vi for den bestilte tid.
Læs Justitsministeriets vejledende cirkulæreskrivelse vedrørende honorering af tolkebistand:Her